Excel Statusbar

Statusbar’en i Excel kan styres med VBA kode.
Man kan f.eks. vise relevante meddelelser mens en makro er igang med at behandle data.

Billede af en Excel Statusbar

Sub StatusBar(strMessage As String)

  ' Display the specified message.
  If (strMessage <> "") Then

    ' Ensure that the statusbar is visible.
    Application.DisplayStatusBar = True

    ' Turn off screen updating.
    Application.ScreenUpdating = False

    ' Display the specified text in the statusbar.
    Application.StatusBar = strMessage

  ' No message specified. Clear the statusbar.
  Else

    ' Release control of the statusbar
    Application.StatusBar = False

  End If

End Sub