CMD tricks

Dette er en liste over smart kommandoer, man kan bruge i Windows kommando prompt.

Ryd kommando prompt
cls

Se liste over tidligere kommandoer:
doskey /history

Køre flere kommandoer på én gang:
kommando_1 && kommando_2
(eksempel: ipconfig && netstat)

Send resultat af kommando til udklipsholderen:
Kommando | clip
(eksempel: ipconfig | clip)

Kalibrering af iPhone “Home” knap

“Home” knappen på en iPhone kan blive dårligere til at reagere med tiden. Det kan der være flere årsager til, som f.eks. at støv og snavs er kommet ind under knappen eller at knappen er blevet beskadiget. Men, det kan også være at den bare trænger til en kalibrering, hvilket er ganske nemt at foretage:

  1. Åbn en Apple standard App som f.eks. “Værdipapirer” eller “Vejr”.
  2. Hold “Sluk” knappen nede indtil skærmen viser træk-for-at-slukke billedet.
  3. Tryk på “Home” knappen og hold den nede indtil træk-for-at-slukke billedet forsvinder.
  4. Når den valgte App vises igen, er “Home” knappen blevet re-kalibreret.

Hvis ovenstående fremgangsmåde ikke virker, skyldes det muligvis en hardware fejl. I så fald kan man aktivere AssistiveTouch:

  1. Gå til Indstillinger >> Generelt >> Tilgængelighed.
  2. Aktivér “AssistiveTouch”.
  3. Nederst til højre i skærmbilledet kommer en gennemsigtig knap til syne. Denne kan flyttes rundt på skærmen og placeres efter ønske, men den vil altid være synlig. Tryk på den og en række handlinger vises, heriblandt “Home” knappens funktion.