Excel Statusbar

Statusbar’en i Excel kan styres med VBA kode.
Man kan f.eks. vise relevante meddelelser mens en makro er igang med at behandle data.

Billede af en Excel Statusbar

Sub StatusBar(strMessage As String)

  ' Display the specified message.
  If (strMessage <> "") Then

    ' Ensure that the statusbar is visible.
    Application.DisplayStatusBar = True

    ' Turn off screen updating.
    Application.ScreenUpdating = False

    ' Display the specified text in the statusbar.
    Application.StatusBar = strMessage

  ' No message specified. Clear the statusbar.
  Else

    ' Release control of the statusbar
    Application.StatusBar = False

  End If

End Sub

Windows 8: Boot menuen

Microsoft har erkendt at Windows 8 starter så hurtigt op, at man ikke kan nå at trykke en funktionstast ned i tide.

Her er derfor 3 alternative måder til at komme ind i Windows 8 boot menuen:

  • Åbn “PC Settings” menuen i Windows og klik på “Restart now” under “Advanced startup”.
  • Hold SHIFT-tasten nede og klik på den “Genstart” knappen.
  • Kør følgende kommando fra kommando linien: shutdown.exe /r /o

Brug en af de tre beskrevne metoder, hvorefter computeren genstarter og viser boot-menuen.