Forhindring af udskrivning / Avoid print

Disse to VBA subs forhindrer, at det definerede ark bliver printet.

‘Hide the sheet “SheetName” to prevent it from being printed.
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)

ActiveWorkbook.Worksheets(“SheetName”).Visible = xlSheetVeryHidden

End Sub

‘Unhide the sheet “SheetName” to make it visible and useable.
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)

ActiveWorkbook.Worksheets(“SheetName”).Visible = True

End Sub

Manuel indstilling af Jacob Jensen P-Skive

Parkeringtiden kan indstilles manuelt, ganske som du stiller et elektronisk vækkeur. Du kan kun indstille uret efter at der har været aktivitet / motorgang i minimum 30 sekunder.

 • Tryk SET og hold SET inde indtil ”timer” blinker.
 • Sæt timetallet med Pil-Op eller Pil-Ned.

Tryk igen SET og ”minutter” blinker. Juster minutter i hele kvarterer med Pil-Op eller Pil-Ned. Når den ønskede parkeringstid er vist, trykkes SET og parkeringstiden låses.

Posted in Bil

The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connections

En Windows 2003 server kan håndtere to samtidige forbindelser.
Hvis to brugere er logget på serveren og en tredje forsøger at logge på, vises beskeden:

For at se hvem der er logget på serveren og evt. smide brugerne af, kan man gøre følgende:

 • Start Remote Desktop (Fjernskrivebord)
  Gå til Start >> Vælg Kør >> Skriv: mstc >> Tryk på OK
 • I feltet Computer angives computernavn efterfulgt af /admin
  Ex: MyHomeServer /admin
 • Angiv brugernavn og password og log så på serveren.
 • Ved at skrive /admin efter computernavnet logger man på med console brugeren.
 • Åbn Task Manageren og vælg fanen Users.
  Hint: CTRL+ALT+END eller højreklik på startbjælken og vælg Task Manager.
 • I fanen Users kan man se hvem der er logget på og om der er nogen der ikke er logget af korrekt. Hvis der står “Disconnected” har brugeren lukket Remote Desktop vinduet uden at logge af. Marker den bruger der skal smides af og tryk på Log Off.

CMD tricks

Dette er en liste over smart kommandoer, man kan bruge i Windows kommando prompt.

Ryd kommando prompt
cls

Se liste over tidligere kommandoer:
doskey /history

Køre flere kommandoer på én gang:
kommando_1 && kommando_2
(eksempel: ipconfig && netstat)

Send resultat af kommando til udklipsholderen:
Kommando | clip
(eksempel: ipconfig | clip)

Kalibrering af iPhone “Home” knap

“Home” knappen på en iPhone kan blive dårligere til at reagere med tiden. Det kan der være flere årsager til, som f.eks. at støv og snavs er kommet ind under knappen eller at knappen er blevet beskadiget. Men, det kan også være at den bare trænger til en kalibrering, hvilket er ganske nemt at foretage:

 1. Åbn en Apple standard App som f.eks. “Værdipapirer” eller “Vejr”.
 2. Hold “Sluk” knappen nede indtil skærmen viser træk-for-at-slukke billedet.
 3. Tryk på “Home” knappen og hold den nede indtil træk-for-at-slukke billedet forsvinder.
 4. Når den valgte App vises igen, er “Home” knappen blevet re-kalibreret.

Hvis ovenstående fremgangsmåde ikke virker, skyldes det muligvis en hardware fejl. I så fald kan man aktivere AssistiveTouch:

 1. Gå til Indstillinger >> Generelt >> Tilgængelighed.
 2. Aktivér “AssistiveTouch”.
 3. Nederst til højre i skærmbilledet kommer en gennemsigtig knap til syne. Denne kan flyttes rundt på skærmen og placeres efter ønske, men den vil altid være synlig. Tryk på den og en række handlinger vises, heriblandt “Home” knappens funktion.

Opret forbindelse til en delt mappe på en PC (Windows 7)

Dette er en lille vejledning til, hvordan man opretter forbindelse til en delt mappe fra en Mac (OS X) til en PC (Windows 7):

 1. Åbn “Finder” på Mac’en.
 2. Gå til >> Opret forbindelse til server…
 3. Angiv serveradresse: Start med “smb://” [ip-adresse] “:139
  Eksempel: smb://192.168.0.151:139
 4. Hvis forbindelse kan oprettes, vil du blive bedt om at logge på. Log på med det brugernavn og kodeord du normalt bruger på PC’en.
 5. Når du er logget på, skal du vælge de mapper du vil mounte i Finder. Vælg de ønskede mapper og tryk OK

 

Posted in Mac

Excel Statusbar

Statusbar’en i Excel kan styres med VBA kode.
Man kan f.eks. vise relevante meddelelser mens en makro er igang med at behandle data.

Billede af en Excel Statusbar

Sub StatusBar(strMessage As String)

  ' Display the specified message.
  If (strMessage <> "") Then

    ' Ensure that the statusbar is visible.
    Application.DisplayStatusBar = True

    ' Turn off screen updating.
    Application.ScreenUpdating = False

    ' Display the specified text in the statusbar.
    Application.StatusBar = strMessage

  ' No message specified. Clear the statusbar.
  Else

    ' Release control of the statusbar
    Application.StatusBar = False

  End If

End Sub